The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9160
Title: Біоферментація відходів сільгосппідприємств за анаеробних умов
Authors: Яремчук О.С.
Keywords: гігієна, оцінка, продуктивність, підприємства, умови, утримання, біоферментація, відходи.
Date of publication: 2014-09-23 09:02:08
Last changes: 2014-09-23 09:02:08
Year of publication: 2014
Summary: Встановлено, що мезофільний режим, анаеробні умови та тривалий процес біоферментації
розбавленого посліду курок-несучок не забезпечують одержання продуктів переробки, безпечних у
санітарно-гігієнічному відношенні, що передбачає їх попередню обробку шляхом аеробно-термофільної
стабілізації біомаси.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/9160.pdf
Publication type: Статті
Publication: Тваринництво України, Київ, Україна
In the collections : 2014 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9160.pdf Size : 3306555 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska