The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9161
Title: Аеробно-термофільна стабілізація біомаси при переробці гнойових стоків
Authors: Яремчук О.С.
Keywords: біомаса, гній, стоки, свинина, молока санітарно-гігієнічні показники.
Date of publication: 2014-09-23 09:02:51
Last changes: 2014-09-23 09:02:51
Year of publication: 2014
Summary: Встановлено, що рідкий гній підприємств за інтенсивних технологій виробництва молока
та свинини при гідравлічних системах гноєвидалення з вологістю 92–96 % доцільно піддавати
аеробній біоферментації в автотермічному режимі, у результаті одержують продукти, безпечні
в санітарно-гігієнічному відношенні, а також знижуються втрати поживних речовин, які визна-
чають якість органічних добрив.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/9161.pdf
Publication type: Статті
Publication: Тваринництво України, Київ, Україна
In the collections : 2014 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9161.pdf Size : 3931074 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska