The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9171
Title: Інноваційне підприємництво в агропродовольчій сфері
Authors: Прутська Т.Ю.
Keywords: інноваційне підприємництво, агропродовольча сфера, інноваційний підхід, продовольчі ресурси
Date of publication: 2014-11-24 08:51:26
Last changes: 2014-11-24 08:51:26
Year of publication: 2014
Summary: Важливим фактором подальшого розвитку агропродовольчої сфери в сучасних умовах господарювання стає інноваційне підприємництво. Мета дослідження - обґрунтувати необхідність використання інноваційних підходів до виробництва продукції агропродовольчої сфери в умовах загострення проблеми обмеженості продовольчих ресурсів в світі, що може бути забезпечено лише за умови розбудови системи державної підтримки.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/9171.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Продовольчі ресурси: проблеми і перспективи: матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, 11 листопада 2014 р. / Інститут продовольчих ресурсів НААН України. – К.: ННЦ ІАЕ. – 2014. – С. 157-159.
In the collections : 2014 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9171.pdf Size : 289862 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska