The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9179
Title: Облік податку на прибуток
Authors: Федоришина Л.І., Свистун І.А.
Keywords: податок на прибуток, податкові різниці, П(С)БО 17 «Податок на прибуток».
Date of publication: 2014-09-24 09:13:41
Last changes: 2014-09-24 09:13:41
Year of publication: 2014
Summary: У статті розглядаються основні аспекти поєднання обліку фінансових результатів та податку на прибуток. Досліджується значення податкових різниць та їхнього складу, а також визначається роль П(с)БО 17 «Податок на прибуток» у обчисленні податку на прибуток. Не зважаючи на наявні дослідження, недостатньо розробленими лишаються питання раціонального поєднання фінансового обліку та обліку податку на прибуток. Як основне джерело розширеного відтворення виробництва прибуток є джерелом доходів бюджету у вигляді податку на прибуток. Наслідком різних цілей податкового та бухгалтерського законодавства є різниці у визначенні активів, зобов’язань, статей доходів і витрат підприємства і, як результат, -відмінність між обліковим та оподатковуваним прибутком.

URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/9179.pdf
Publication type: Статті
Publication: м. Луцьк
In the collections : 2014 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9179.pdf Size : 944011 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska