The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9190
Title: Організаційно-економічний механізм управління регіональним АПК
Authors: Коляденко С.В.
Keywords: Державне управління АПК, організація управління, регулювання економічних процесів, ринкова економіка, особливості регіонального управління.
Date of publication: 2014-10-30 09:57:52
Last changes: 2014-10-30 09:57:52
Year of publication: 2014
Summary: В умовах ускладнення економічних відносин в Україні в силу різних причин економічного та соціального значення організаційно-економічний механізм управління регіональним АПК набуває нового змісту та включає найзагальніші положення, які визначають його зміст і форму, принципи побудови і функціонування, систему складових елементів.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/9190.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: м. Вінниця
In the collections : 2014 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9190.pdf Size : 811770 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska