The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9191
Title: Моделювання управління інвестиційною діяльністю агропромислового підприємства
Authors: Мельничук А.Б., Ушкаленко І.М.
Keywords: Інвестиції, прибуток, економічна ефективність проектів, інвестиційний аналіз, управління інвестиційною діяльністю, інвестиційна стратегія, концепція інвестиційної привабливості.
Date of publication: 2014-10-24 10:46:34
Last changes: 2014-10-24 10:46:34
Year of publication: 2014
Summary: Структурне і якісне оновлення виробництва й створення ринкової інфраструктури відбуваються практично повністю шляхом і за рахунок інвестування. Головна мета моделювання процесів управлінської діяльності є виявлення тих явищ та процесів, які впливають на інвестиційну привабливість.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/9191.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: м. Львів
In the collections : 2014 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9191.pdf Size : 1357424 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska