The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9193
Title: До проблеми розробки моделі професійної мобільності майбутніх фахівців аграрної галузі
Authors: Герасимова І.Г.
Keywords: професійна мобільність, педагогічне моделювання, модель формування професійної мобільності майбутнії фахівців аграрної галузі
Date of publication: 2014-06-24 11:04:19
Last changes: 2014-06-24 11:04:19
Year of publication: 2014
Summary: Стаття присвячена актуальній проблемі формування професійної мобільності, реалізація якої в навчально-виховному процесі і передбачає розробку відповідальної моделі
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/9193.pdf
Publication type: Статті
In the collections : 2014 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9193.pdf Size : 174391 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska