The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9204
Title: Неформальні практики в умовах постсоціалістичних трансформацій
Authors: Шпикуляк О.Г., Прутська О.О.
Keywords: неформальні практики, корупція, способи вимірювання корупції, індекси корупції, антикорупційна політика
Date of publication: 2014-11-25 08:58:09
Last changes: 2014-11-25 08:58:09
Year of publication: 2014
Summary: В статті розглянуто різні підходи до визначення сутності, форм та типів корупції в умовах постсоціалістичної трансформації. Зроблено висновок про необхідність дослідження корупції в історичному й культурному контексті з урахуванням неформальних практик, притаманих різним суспільствам.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/9204.pdf
Publication type: Статті
Publication: Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). - 2014. - № 3 (27).
In the collections : 2014 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9204.pdf Size : 5827784 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska