The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9208
Title: Трансформаційні витрати в інституційному механізмі функціонування господарських систем: теоретико-методологічний аспект
Authors: Шпикуляк О.Г., Прутська О.О., Мазур Г.Ф.
Keywords: витрати, трансакції, трансакційні витрати, інституціоналізм, інститути, інституції, ринок, економіка, суспільство, теорія, методологія
Date of publication: 2014-11-25 08:59:54
Last changes: 2014-11-25 08:59:54
Year of publication: 2014
Summary: Розкрито теоретико-методологічні основи й еволюційні детермінанти формування теорії трансакційних витрат та визначення їх місця в інституційному механізмі функціонування господарських систем.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/9208.pdf
Publication type: Статті
Publication: Збірник наукових праць ВНАУ. Економічні науки. Випуск 2 (88). – 2014.
In the collections : 2014 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9208.pdf Size : 17635127 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska