The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9217
Title: Інноваційна діяльність у механізмі стимулювання агропромислового виробництва
Authors: Шпикуляк О.Г., Мазур Г.Ф.
Keywords: інновації, інноваційна діяльність, інноваційні процеси. інноваційна сфера, інноваційна продукція
Date of publication: 2014-10-25 09:03:36
Last changes: 2014-10-25 09:03:36
Year of publication: 2014
Summary: В статті проаналізовано підходи науковців щодо розвитку інноваційних процесів в аграрному секторі економіки України. Розглянуто основні напрями та проблеми впровадження інновацій в діяльності підприємств аграрної сфери.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/9217.pdf
Publication type: Статті
Publication: Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). - 2014. - № 4 (28).
In the collections : 2014 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9217.pdf Size : 5932215 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska