The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9228
Title: Педагогічні умови формування комунікативної компетентності майбутніх інженерів-аграрників
Authors: Ковальова К.В.
Keywords: педагогічні умови, контекстний підхід, навчальні вправи.
Date of publication: 2014-09-25 09:16:48
Last changes: 2014-09-25 09:16:48
Year of publication: 2014
Summary: В статті розглянуті педагогічні умови, за яких процес формування комунікативної компетентності майбутніх інженерів – аграрників проходить ефективніше. До них належить:використання особистісно-орієнтованого підходу у навчанні, забезпечення контекстного підходу та суб’єктної позиції студентів у процесі професійної комунікативної підготовки; використання навчальних вправ, спрямованих на підвищення комунікативної активності студентів.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/9228.pdf
Publication type: Статті
Publication: Дрогобицький державний педагогічний університет ім.І. Франка
In the collections : 2014 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9228.pdf Size : 6970272 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska