The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9244
Title: Зарубіжний досвід кредитування аграрного сектора та реалії застосування в Україні
Authors: Л.О. Вдовенко, В.М. Недомовна
Keywords: кооперативні банки, універсальний банк, спеціалізований банк, страхова компанія, економічний розвиток
Date of publication: 2014-11-25 09:32:25
Last changes: 2014-11-25 09:32:25
Year of publication: 2014
Summary: Ефективний розвиток аграрного сектора економіки України залежить від повного та своєчасного забезпечення його необхідними фінансовими ресурсами, серед яких вагому роль відіграє банківське кредитування.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/9244.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Актуальні проблеми обліково-аналітичного процесу в управлінні підприємницькою діяльністю». – 25 листопада 2014 р. – м. Мукачево.
In the collections : 2014 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9244.pdf Size : 1788488 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska