The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9254
Title: Яєчна продуктивність та забійні показники перепілок-несучок за згодовування екстракту ехінацеї блідої
Authors: Сметанська І. М., Чудак Р.А., Вознюк О.І..
Keywords: перепілки-несучки, несучість, забійні показники, екстракт ехінацеї блідої.
Date of publication: 2014-09-25 10:12:40
Last changes: 2014-09-25 10:12:40
Year of publication: 2014
Summary: За результатами досліджень встано&іено, що використання екстракту ехінацеї
блідої у годівлі перепічок-несучок справляє позитивний вт ив на їхню яєчну
продуктивність. Так, згодовування максимальної доза екстракту ехінацеї блідої
кількості 18 мг/кг живої маси сприяє збільшенню ваіового збору яєць за весь період
досліду на 390 яєць, або на 6,1% та несучості па початкову несучку на 4,5% та на
середню несучку на 5,1%. Крім того, споживання досліджуваної добавки сприяє
підвищенню забійних показників}` всіх дослідних групах порівняно з аналогами контролю.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/9254.pdf
Publication type: Статті
Publication: Вінницький національний аграрний університет
In the collections : 2014 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Ковальчук Олександр Андрійович
File : 9254.pdf Size : 320952 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska