The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9259
Title: Моделювання виробничої структури сільськогосподарського підприємства на основі інформаційних технологій
Authors: Терещук А.А., Ушкаленко І.М.
Keywords: Моделювання, оптимізаційні моделі, моделювання виробничої структури с/г підприємства, детерміновані і стохастичні величини.
Date of publication: 2014-10-25 10:23:18
Last changes: 2014-10-25 10:23:18
Year of publication: 2014
Summary: Метою побудови оптимізаційних моделей є не стільки опис структури економічної системи, скільки опис умов її функціонування. Дані моделі призначені для вибору найкращого варіанта з певної кількості варіантів виробництва, розподілу чи споживання.Прикладом побудови таких моделей в сільському господарстві є оптимізаційна модель структури виробництва сільськогосподарської продукції, спрямованої для досягнення максимального прибутку при оптимальній структурі виробництва.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/9259.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: м. Львів
In the collections : 2014 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Ковальчук Олександр Андрійович
File : 9259.pdf Size : 1382681 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska