The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9260
Title: Моделювання інвестиційних проектів організації сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів
Authors: Ушкаленко І.М.
Keywords: Інвестиції, економічний аналіз, інвестиційний проект, модель,математичні методи, сільськогосподарський кооператив, імітаційний експеримент.
Date of publication: 2014-10-25 10:23:51
Last changes: 2014-10-25 10:23:51
Year of publication: 2014
Summary: В реалізації моделі інвестиційного проекту організації створення багатофункціонального сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу використовуються математичні методи та імітаційне моделювання, як один із потужних методів аналізу економічних систем.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/9260.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: м. Львів
In the collections : 2014 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Ковальчук Олександр Андрійович
File : 9260.pdf Size : 1331586 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska