The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9261
Title: Оцінка ризиків створення промислового виробництва біоетанолу
Authors: Бондаренко О.В.
Keywords: Біопаливо, аналіз ризиків, інноваційна діяльність, методи управління ризиком, інноваційний ризик, класифікація ризиків.
Date of publication: 2014-10-25 10:24:52
Last changes: 2014-10-25 10:24:52
Year of publication: 2014
Summary: Стосовно виробництва біопалива в Україні аналіз ризиків повинен враховувати інноваційну діяльність, що вносить значні, а можливо, і радикальні зміни у виробничі процеси, істотне збільшення невизначеності динаміки цієї галузі, результати діяльності організації, а також залежність менеджменту від того наскільки точно зроблена оцінка ризику і наскільки адекватно визначені методи управління ризиком.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/9261.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: м. Львів
In the collections : 2014 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Ковальчук Олександр Андрійович
File : 9261.pdf Size : 1838571 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska