The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9293
Title: Методичні підходи до оцінки перспектив розвитку підприємництва в аграрному секторі регіону
Authors: Коляденко с В., Колядеико Д.Л.
Keywords: Підприємницька діяльність, господарюючі суб`єкти, аграрний сектор, ранж;ування, варіаційний ряд.
Date of publication: 2014-09-30 10:06:39
Last changes: 2014-09-30 10:06:39
Year of publication: 2014
Summary: Стаття містить методику оцінки перспективи розвитку иіднриємництва за допомогою експертних методів. Правильно сформульована програма дій регіональної влади передбачає свідоме формування умов для діяльності господарюючих суб`єктів, які забезпечують довгострокову прибутковість бізнесу, мобілізацію його інвестиційних ресурсів на мікрорівні й стійкий розвиток мезорівпя в цілому. Осповними принципами, які необхідно враховувати при організації дослідясення зовнішнього середовища малого підприємництва в аграрній сфері, на думку авторів є принципи об`єктивності; системності; розвитку; гнучкості; регулярності; релевантности Основними складовими представленної методики є екопометричні методи, за допомогою яких коефіцієнти безпосереднього впливу факторів один на одного й початкові умови задаються експертами, тобто ми спираємося на досвід, знання й інтуїцію фахівців.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/9293.pdf
Publication type: Статті
Publication: ВНАУ
In the collections : 2014 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9293.pdf Size : 621535 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska