The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9297
Title: Сучасний стан виробництва та економічні передумови експорту українського ріпаку на Європейський ринок
Authors: Токачук Д.М.
Keywords: ріпак, експорт, сертифікація
Date of publication: 2014-10-17 10:01:05
Last changes: 2014-10-17 10:01:05
Year of publication: 2014
Summary: Розглянуто сучасний стан виробництва та експорту ріпаку, перспетиви галузі на майбутнє у світлі євроінтеграційних процесів
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/9297.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Земля України - потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави» . - 2014. - Т. 1. - C. 239-242.
In the collections : 2014 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9297.pdf Size : 474556 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska