The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9334
Title: Конкурентоспроможність продукції цукробурякового виробництва. збірник наукових праць іі міжнародної науково-практичної конференції. - вінниця, 2014. - с.186-190.
Authors: Хаєцька О.П
Keywords: цукробурякове виробництво, конкурентоспроможність продукції
Date of publication: 2015-10-01 11:01:28
Last changes: 2015-10-01 11:01:28
Year of publication: 2014
Summary: В статті висвітлено економічні та організаційні проблеми формування конкурентоспроможності продукції цукробурякового виробництва. Запропоновано удосконалення економічних відносин у цукробуряковому підкомплексі, намічені шляхи підвищення конкурентоспроможності цукрової продукції на основі аналізу сучасного стану галузі.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/9334.pdf
Publication type: Статті
Publication: Центр підготовки наукових та навчально-методичних видань ВТЕІ КНТЕУ
In the collections : 2014 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9334.pdf Size : 116043 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska