The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9361
Title: Проблеми та перспективи формування фінансової звітності відповідно до вимог міжнародних стандартів
Authors: Коваль Олена Вікторівна, Лебєдєва Катерина Федорівна
Keywords: Фвнансова звітність, міжнародні стандарти
Date of publication: 2014-10-06 10:20:32
Last changes: 2014-10-06 10:20:32
Year of publication: 2014
Summary: У статті розглянуто методичні пи¬тання створення механізму управління стійкістю аграрного підприємства, запропоновано методику, яка включає оцінку поточного стану підприємства, визначення чинників зовнішньої та внутріш¬ньої стійкості, оцінку потенціалу підпри¬ємства, розробку стратегії забезпечення стійкості агропідприємства.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/9361.pdf
Publication type: Статті
Publication: ауковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Серія «Економіка, аграрний менеджмент, бізнес» / редкол. : C. М. Ніколаєнко (відп. ред.) та ін. – К. : ВЦ НУБіП України, 2014. – Вип. 200. – Ч. 4.
In the collections : 2014 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9361.pdf Size : 82184 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska