The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9465
Title: Особливості формування інтелектуального капіталу на підприємствах аграрного сектору економіки
Authors: Коломієць Т. В.
Keywords: інтелектуальний капітал
Date of publication: 2014-10-15 14:28:49
Last changes: 2014-10-15 14:28:49
Year of publication: 2014
Summary: Визначено особливості формування інтелектуального капіталу на підприємствах аграрного сектору економіки для забезпечення конкурентоспроможності суб’єктів підприємництва
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/9465.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: Інтеграційна система освіти, науки і виробництва в сучасному інформаційному просторі : матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. 29– 30 квітн. 2014 р. – Тернопіль : Крок, 2014.
In the collections : 2014 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9465.pdf Size : 733810 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska