The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9473
Title: Вдосконалення національної інфраструктури якості
Authors: Ставська Ю. В.
Keywords: акредитація, випробування, інфраструктура якості, лабораторія, стандартизація, сертифікація, метрологія, системи якості
Date of publication: 2014-10-19 11:05:36
Last changes: 2014-10-19 11:05:36
Year of publication: 2014
Summary: Стаття присвячена дослідженню національної системи якості. Розкривається створення відповідної системи контролю якості та інфраструктури, які відповідають за удосконалення та просування якості, підвищення конкурентоспроможності місцевих підприємств, укладання надійних трансакцій на товари і послуги, сприяння дотриманню міжнародних угод, що мають відношення до оцінки відповідності, надання технічної підтримки органам регулювання.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/9473.pdf
Publication type: Статті
Publication: Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. - Випуск 6. Частина 2. - Херсон, 2014. - С. 63-68.
In the collections : 2014 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9473.pdf Size : 8045942 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska