The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9528
Title: Організаційно-економічний механізм управління регіональним АПК
Authors: Коляденко С.В.
Keywords: Управління АПК, управлінська вертикаль, економічні процеси.
Date of publication: 2014-11-17 11:05:18
Last changes: 2014-11-17 11:05:18
Year of publication: 2014
Summary: Особливість організації управління в АПК полягає також у ітко окресленій вертикалі побудови його органів. Вертикальна організація управління характерна для виробничих, так і не виробничих сфер.У суб’єктах регіону вона має вигляд трирівневої системи: підприємство-район- регіональний рівень стосовно господарського і державного управління.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/9528.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: м. Вінниця
In the collections : 2014 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9528.pdf Size : 368641 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska