The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9600
Title: Інформаційне забезпечення ефективного функціонування галузі біопалива
Authors: Коляденко С.В.
Keywords: Біопаливо, альтернативні джерела енергії, попит, енергоресурси, інформаційний фонд, державний фінансовий фонд, первинна документація.
Date of publication: 2014-11-27 09:03:11
Last changes: 2014-11-27 09:03:11
Year of publication: 2014
Summary: Головною перешкодою широкого застосування біопалива є низька реальна інформаційна насиченість ринку біопалива та альтернативних джерел енергії.Однією із можливостей виріішення проблеми відсутності інформаційного різноманіття може стати створення інформаційного ресурсу з популяризації біопаливаз практичними рекомендаціями по втіленню різноманітних розробок в сфері біопалива.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/9600.pdf
Publication type: Тези доповідей
Publication: м. Вінниця, ВНАУ
In the collections : 2014 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9600.pdf Size : 554843 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska