The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9917
Title: Формування професійно - термінологічної компетентності майбутніх фахівців сільського господарства
Authors: Манжос Е. О.
Keywords: професійно – термінологічна компетентність, компетенція, комп’ютерна інформаційна компетентність, професійна комунікативна компетентність.
Date of publication: 2014-12-23 10:33:33
Last changes: 2014-12-23 10:33:33
Year of publication: 2014
Summary: У статті доведено, що компетентність є інтегративною сукупністю якостей та умінь, яка вміщує універсальні засоби пошуку, одержання, обробки, подання і передачі інформації, аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, систематизації і перетворення інформації в знання.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/9917.pdf
Publication type: Статті
Publication: Наукові записки ВНАУ- Серія: Соціально-гуманітарені науки. Випуск 3, 2014 - Вінниця: ВНАУ, 2014.
In the collections : 2014 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9917.pdf Size : 277120 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska