The Repository of VNAU

MAIN | BY YEARS | COLLECTIONS| BY TYPES| BY DEPS | SEARCH| LOGIN | ABOUT| RSS |

id: 9935
Title: Оцінка сучасного стану фондового ринку україни та перспективи його розвитку в системі відтворення економіки
Authors: Фурман І.В.
Keywords: Фондовий ринок, ринок цінних паперів, фондова біржа,фінансові інструменти,
Date of publication: 2014-01-12 12:31:54
Last changes: 2014-01-12 12:31:54
Year of publication: 2014
Summary: Обґрунтовано перспективні спрямування розвитку фондового ринку в системі антикризового управління та відтворення економічних процесів. Досліджено питання зміни обсягів торгів та інших вимірів діяльності фондових бірж за останні роки. Акцентовано увагу на існуючих проблемах на шляху розвитку фондового ринку України, які заважають його дієвому функціонуванню.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/9935.pdf
Publication type: Статті
Publication: Збірник наукових праць Держаного університету телекомунікацій «Економіка. Менеджмент. Бізнес» / Редкол.: В.М. Тупкало (гол. ред.), О.Є. Гудзь (заст. гол. ред.), Н.В. Овсяннікова (відп. секретар) та ін. – Київ
In the collections : 2014 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Published by: Адміністратор
File : 9935.pdf Size : 204059 byte Format : Adobe PDF Access : For all

Enlarge

"Socrates" System  |   VNAU official site Copyright © 2013, coding by Y.Palamarchuck, design by R.Yatskovska