id: 12429
Назва: Порівняльний аналіз викидів забруднюючих речовин у повітря традиційними енергоносіями та різними видами біопалива
Автори: Разанов С.Ф., Ткачук О.П.
Ключові слова: атмосфера, забруднення, паливо, види
Дата публікації: 2015-02-09 14:15:45
Останні зміни: 2015-02-09 14:15:45
Рік видання: 2015
Аннотація: Розраховано вплив на атмосферу викидів забруднюючих речовин при використанні різних видів палив, у тому числі альтернативних та у різних сферах народного господарства
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/12429.pdf
Тип виданя: Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
Видавництво: Сільське господарство та лісівництво». Збірник наукових праць Вінницького національного аграрного університету. – № 1, 2015. – С. 141 – 149.
Розташовується в колекціях :
Ким внесений: Ромигайло Ірина Юріївна
Файл : 12429.pdf Розмір : 2652500 байт Формат : Adobe PDF Доступ : Загально доступний

Збільшити

Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська