id: 13060
Назва: Майбутнє економіки в епоху інформаційного суспільства: матеріали міжнар. наук. - практич. Інтернет-конф.
Автори:
Ключові слова:
Дата публікації: 2017-05-21 10:46:51
Останні зміни: 2017-05-21 10:46:51
Рік видання: 2017
Аннотація: Майбутнє економіки в епоху інформаційного суспільства.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/13060.pdf
Тип виданя: Збірники наукових праць
Видавництво: Майбутнє економіки в епоху інформаційного суспільства : матеріали міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф., 11 квіт. 2017 р. - Вінниця : ВНАУ, 2017. - 165 с.
Розташовується в колекціях :
Ким внесений: Адміністратор
Файл : 13060.pdf Розмір : 1955702 байт Формат : Adobe PDF Доступ : Загально доступний

Збільшити

Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська