id: 4411
Назва: Англо-український економічний словник English-Russian Economic Dictionary
Автори: Тимощук Н.М., Довгань Л.І., Тимкова В.А., Шаргородська В.М.
Ключові слова:
Дата публікації: 2012-03-28 09:40:41
Останні зміни: 2012-03-28 09:40:41
Рік видання: 2012
Аннотація: Англо-український економічний словник містить біля 3000 слів і словосполучень і призначений для широкого кола спеціалістів, зокрема для студентів, спеціалістів та аспірантів економічних факультетів вузів.
Окрім загальноекономічної термінології у словнику широко представлено терміни комерційної, фінансово-банківської сфер, маркетингу та менеджменту, страхування та оподаткування.

URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/4411.pdf
Тип виданя: Методичні вказівки
Розташовується в колекціях : Методичні матеріали/ Вінницький національний аграрний університет/
Ким внесений: Ромигайло І.Ю.
Файл : 4411.pdf Розмір : 516745 байт Формат : Adobe PDF Доступ : Доступний тільки користувачам ВНАУ

Збільшити

Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська