id: 6705
Назва: Визначення коефіцієнта тертя руху маси люцерни по металевій поверхні
Автори: Середа Л.П., Кузьменко В.Ф., Холодюк О.В.
Ключові слова: диск, коефіцієнт тертя руху, стеблова маса, подрібнювальний апарат.
Дата публікації: 2013-09-26 22:27:03
Останні зміни: 2013-09-26 22:27:03
Рік видання: 2013
Аннотація: Розглянутий метод визначення коефіцієнта тертя руху стеблової маси по диску. Описана будова лабораторної установки і принцип її дії. Визначена залежність коефіцієнта тертя руху стеблової маси люцерни по диску від тиску та швидкості взаємодії для різної вологості.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/6705.pdf
Тип виданя: Збірники наукових праць
Видавництво: Сільськогосподарські машини: Зб. наук. ст. Луцьк. НТУ. – Луцьк, 2013. Вип. 24. – С. 178-186.
Розташовується в колекціях : 2013 р./ Публікації співробітників у виданнях інших установ/
Ким внесений: Холодюк Олександр Володимирович
Файл : 6705.pdf Розмір : 940719 байт Формат : Adobe PDF Доступ : Загально доступний

Збільшити

Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська