id: 9857
Назва: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні агротехнології: тенденції та інновації». Том 1
Автори:
Ключові слова: Сучасні агротехнології, тенденції, інновації
Дата публікації: 2015-12-14 10:23:26
Останні зміни: 2015-12-14 10:23:26
Рік видання: 2015
Аннотація: У збірнику наведені матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Сучасні агротехнології: тенденції та інновації», де викладено результати наукових досліджень з питань науково-технічного та економічного розвитку енергоефективних і альтернативних технологій виробництва та переробки сільськогосподарської продукції, процесів і засобів механізації та електрифікації агропромислового виробництва, актуальних напрямів розвитку сучасного тваринництва та переробної галузі, виробництва конкуренто¬спроможної сільськогосподарської продукції в умовах змін клімату, ефективності форм господарювання в системі АПК.
URI: http://socrates.vsau.org/repository/getfile.php/9857.pdf
Тип виданя: Збірники наукових праць
Видавництво: «Сучасні агротехнології: тенденції та інновації» : матеріали Всеукраїн. наук.-практ. конф., 17-18 листоп. 2015 р. У 3 т. Т. 1. - Вінниця : ВНАУ, 2015. - 263 с.
Розташовується в колекціях :
Ким внесений: Адміністратор
Файл : 9857.pdf Розмір : 3004951 байт Формат : Adobe PDF Доступ : Загально доступний

Збільшити

Система "Сократ"  |   Офіційний сайт Copyright © 2013, математика Є.А.Паламарчук, дизайн Р.О.Яцковська