Кафедра Аграрного менеджменту та маркетингу


  ГОЛОВНА   |   СКЛАД  |   ДИСЦИПЛІНИ   |   НАУКОВІ І МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ  |   ІСТОРІЯ  |

    ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ КАФЕДРИ

КОНТАКТИ

Завідувач кафедри:

д.е.н., професор Логоша Роман Васильович

Наша адреса:
вул.Пирогова 3 (корп.№5, 2 поверх, каб.523)

Аудиторний фонд: 541, 543, 551, 557, 528

Email: kaf.agr.men@gmail.com
Телефон (0432) 65-63-68

Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg
E-mail: agmen@vsau.org
Кафедра аграрного менеджменту та маркетингу бере початок в 1989 році, коли була створена кафедра організації і управління в сільському господарстві (наказ № 496 від 29.08.89), тоді на ній працювало 3 кандидати наук і 2 асистенти. У 1996 році кафедру управління в сільському господарстві перейменували у кафедру “Менеджменту АПК” (наказ №49 від 01.04.96) її науковий склад помітно зріс. Завідувачем кафедри за період з 1989 по 1998 роки був Чорний Георгій Михайлович.
У 2005 році кафедра була перейменована в кафедру аграрного менеджменту (наказ №130 від 24.06.2005 р.).
Впродовж 1998-2018 рр. кафедру очолював д.е.н., професор Мазур Анатолій Григорович.
Рішенням Вченої Ради ВНАУ від 25.10.2018 року завідувачем кафедри обрано к.е.н., доцента Мазур Катерину Василівну.
У серпні 2020 року в результаті оптимізації кафедра аграрного менеджменту була об`єднана з кафедрою маркетингу та аграрного бізнесу та перейменована в кафедру аграрного менеджменту та маркетингу.
З 02.08.2022 обов`язки завідувача кафедри аграрного менеджменту та маркетингу виконує д.е.н., доцент Логоша Роман Васильович.
Станом на 01.08.2022 р. на кафедрі працює 9 викладачів, з них 3 доктори економічних наук (Логоша Р.В., Гарбар Ж.В., Підвальна О.Г.) та 6 кандидатів економічних наук і кандидат педагогічних наук. Кафедра аграрного менеджменту та маркетингу є випусковою, однією з провідних кафедр факультету менеджменту та права. Ступневість викладацького складу 100%.
На кафедрі виконується ініціативна тематика «Розробка концепції управління маркетинговою діяльністю аграрних підприємств» (Державний реєстраційний номер: 0122U002111). Термін виконання 2022-2024 рр.
На кафедрі також проводиться активна наукова робота серед талановитої студентської молоді. Кращі студенти підготовлені викладачами кафедри постійно беруть участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях, олімпіадах, конкурсах наукових робіт та отримують призові місця.
Колектив кафедри аграрного менеджменту та маркетингу зробив значний внесок у розвиток науки в галузі регіоналістики та управління сучасними економічними системами. Сфера наукових досліджень кафедри: регіональна економіка, еволюція регіональних економічних систем, просторова організація територіальних одиниць, проблематика регіонального управління, трансформація регіонального простору в умовах глобалізації і реорганізації економічних процесів, регіональна політика в сучасних економічних реаліях, процеси міжрегіонального та транскордонного співробітництва тощо.
Викладачами кафедри аграрного менеджменту та маркетингу здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за першим освітнім ступенем "Бакалавр" та другим - "Магістр" за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», а також за першим освітнім ступенем "Бакалавр" за спеціальністю 075 «Маркетинг» галузі знань 07 «Управління та адміністрування».головна intranet   головна internet