Кафедра Аграрного менеджменту та маркетингу


  ГОЛОВНА   |   СКЛАД  |   ДИСЦИПЛІНИ   |   НАУКОВІ І МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ  |   ІСТОРІЯ  |

    Гонтарук Ярослав Вікторович

КОНТАКТИ

Завідувач кафедри:

д.е.н., професор Логоша Роман Васильович

Наша адреса:
вул.Пирогова 3 (корп.№5, 2 поверх, каб.523)

Аудиторний фонд: 541, 543, 551, 557, 528

Email: kaf.agr.men@gmail.com
Телефон (0432) 65-63-68

Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg
E-mail: agmen@vsau.org
Фото
 • Посада: доцент.
 • Біографічні дані: 6.11.1987 р. с. Червона Гребля, ВНАУ 2010 магістр з менеджменту, к.е.н., старший викладач
 • Науковий напрямок: Дослідження процесів реструктуризації переробних галузей АПК. 42 публікації
  Монографії видані за кордоном
  1. Mazur K., Babyna O., Babyn I., Germaniuk N., Нarbar Z., Нarbar V., Hontaruk Y., Bondarenko V., Krasnyak O., Kubai O., Kvaterniuk A., Lohosha R. . Marketing research of agricultural enterprises: theoretical and practical aspects Primedia eLaunch, Boston, USA, 2022. 336 p.
  2. Hontaruk Y., Bondarenko V.. Formation of marketing models of agricultural enterprises focused on the production of biofuels Marketing research of agricultural enterprises: theoretical and practical aspects. Monograph. Primedia eLaunch, Boston, USA, 2022. P. 185-217
  3. Furman I., Germaniuk N., Hontaruk Y., Mazur A., Pidvalna O., Krasnyak O., Kubai O., Kvaterniuk A., Lohosha R., Semchuk I., Mazur K., Kolesnyk T., Babyna O., Babyn I., Pronko L., Нarbar Z., Skichko N.. Management of enterprises of the agro-industrial complex of the economy in the conditions of globalization transformations Management of enterprises of the agro-industrial complex of the economy in the conditions of globalization transformations: Furman I., etc. Іnternational Science Group. Boston : Primedia eLaunch, 2021. 354 р.
  Програми конференцій
  1. . ПРОГРАМА ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «ТРАНСФОРМАЦІЙНА ДИНАМІКА РОЗВИТКУ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА» м. Вінниця, ВНАУ
  2. . ПРОГРАМА МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ «Актуальні проблеми менеджменту та права» Вінниця ВНАУ
  3. Гонтарук Я.В.. Програма. Всеукраїн. наук.-практ. конф. «Трансформаційна динаміка розвитку агропромислового виробництва», (Вінниця. 6-7 черв. 2019 р.) Вінниця ВНАУ
  4. Гонтарук Я.В.. Економіка, освіта, технології в контексті глобальних трансформаційних імператив розвитку м. Черкаси
  5. Гонтарук Я.В.. Стратегія перспективної реструктуризації підприємств АПК на інноваційноінвестиційній основі.
  Свідоцтва про державну реэстрацію авторського права на твір
  1. Бурлака С.А., Купчук І.М., Телекало Н.В., Гонтарук Я.В., Шевчук Г.В., Граняк В.Ф.. Креслення «Комплект креслень змішувача дизельного і біодизельного палив для енергетичної установки» А. с. № 1112446 від 17.03.2022 заявка від 21 лютого 2022 р. № c202201433. 2 с.
  Статті
  1. Бондаренко В.М, Гонтарук Я.В.. Аналіз стану та перспектив розвитку АПК України Проблеми і перспективи економіки та управління. 2021. № 2(26). C. 86-98
  2. Мазур К.В., Гонтарук Я.В.. Стан та перспективи розвитку вирощування та переробки горіху волоського в Україні Економічний дискурс. 2021. Випуск 1-2. с. 18-28
  3. Мазур К.В., Гонтарук Я.В. . Економічні засади виробництва молока в сільському господарстві Вінницької області. Вісник Хмельницького національного університету. Серія: Економічні науки. 2021. № 3. (292). С. 7 -14
  4. Калетнік Г.М., Гонтарук Я.В.. ДИФЕРЕНЦІАЦІЯ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ АГРАРНОГО СЕКТОРУ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2020. № 3. С. 7–23.
  5. Гонтарук Я.В., Мазур К.В.. РОЗВИТОК ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ АПК УКРАЇНИ В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ В ЄС East European Scientific Journal. 2020. № 5 (57). part 1. P. 4–10.
  6. Гонтарук Я.В., Мазур К.В.. РЕСТРУКТУРИЗАЦІЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПЕРЕПРОЕКТУВАННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ В АГРОПРОМИСЛОВОМУ ВИРОБНИЦТВІ Slovak international scientific journal. 2020. № 42. Р. 30–37.
  7. Гонтарук Я.В.. РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ АПК Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2020. № 1. С. 199–215.
  8. Пронько Л.М., Гонтарук Я.В., Ревкова А.В.. ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ РОЗВИТКУ ФЕРМЕРСТВА В УКРАЇНІ м. Одеса
  9. Гонтарук Я.В.. ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ АПК В УМОВАХ ІНТЕГРАЦІЇ У СВІТОВИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ ПРОСТІР Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики. 2019. № 9. С. 115-121.
  10. Гонтарук Я.В.. Перспективи розвитку енергозабезпечуючих кооперативів на селі Економіка АПК. 2019. № 11. С. 105-114
  11. Мазур А.Г., Мазур С.А., Гонтарук Я.В. . Стан та тенденції розвитку зерновиробництва у Вінницькій області Біла Церква
  12. Гонтарук Я.В.. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ СТРАХУВАННЯ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО КОМПЛЕКСУ м. Вінниця
  Статті Web of Science
  1. Lyudmila Pronko, Irina Furman, Anatolii Kucher, Yaroslav Gontaruk. Formation of a State Support Program for Agricultural Producers in Ukraine Considering World Experience European Journal of Sustainable Development 2020. 9. 1. P. 364–379.
  Статті у зарубіжних наукових фахових виданнях (Copernicus та інші)
  1. Mazur K.V., Hontaruk Y.V.. Development of energy cooperatives in rural areas of Ukraine Colloquium-journal. 2021. №13 (100). Część 3. P. 19-27
  2. Mazur A.G., Hontaruk Y.V.. STRUCTURAL TRANSFORMATION OF DAIRY PRODUCTION IN VINNITSA REGION Annali d’Italia. 2020. № 14. Vol. 2. Р. 25–32
  3. Kaletnik G. Hontaruk Y.. MODELING OF DEPENDENCE OF FINANCIAL AND ECONOMIC RESULTS OF PROCESSING ENTERPRISES OF VINNITSA REGION The scientific heritage. 2020. № 56. Vol. 6. Р. 5–13.
  4. Гонтарук Я.В., Мазур К.В.. АНАЛІЗ РОЗВИТКУ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ Annali d’Italia. 2020. № 10. Vol. 4. P. 3–25
  5. Гонтарук Я.В.. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ВИРОБНИЧОГО ПОТЕНЦІАЛУ ПІДПРИЄМСТВ АГРОПРОМИСЛОВОГО СЕКТОРУ НА ОСНОВІ ДОСВІДУ «ВСЕУКРАЇНСЬКОГО НАУКОВОГО-НАВЧАЛЬНОГО КОНСОРЦІУМУ» Сolloquium-journal. 2020. № 27. (73). Р. 16–25
  6. Гонтарук Я.В., Мазур К.В.. СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ АПК НА ІНВЕСТИЦІЙНО-ІННОВАЦІЙНІЙ ОСНОВІ Slovak international scientific journal. 2020. № 43. Р. 18–28
  7. Гонтарук Я.В., Мазур К.В.. ТЕНДЕНЦІЇ І УМОВИ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ СИРОВИННОЇ БАЗИ ПІДПРИЄМСТВ АПК The scientific heritage. 2020. N 49. Р. 5. Р. 29–39
  Статті у наукових фахових виданнях України (Copernicus та інші)
  1. Яремчук Н.В., Гонтарук Я.В.. Перспективи розвитку виробництва та переробки зерна в Україні Причорноморські економічні студії. 2022. Випуск 74. С. 88-97
  2. Бондаренко В.М, Гонтарук Я.В.. Формування моделей маркетингу взаємодії сільськогосподарських підприємств з виробництва біопалива Економіка та суспільство. 2022. № 37. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-37-67
  3. Мазур К.В., Гонтарук Я.В. . Перспективи розвитку біопалива в особистих селянських господарствах. Підприємництво та інновації. 2022. Випуск 23. С. 32-36
  4. Гонтарук Я.В., Шевчук Г.В. . Напрями вдосконалення виробництва та переробки продукції АПК на біопаливо Економіка та суспільство. 2022. № 36. DOI: 10.32782/2524-0072/2022-36-8
  5. Гонтарук Я.В. . Перспективи виробництва біогазу на цукрових заводах України. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2022. Випус 1 (34). С. 69–75.
  6. Гонтарук Я.В., Бондарук О.С.. Дослідження стану та перспектив розвитку сільського господарства України Збірник наукових праць ТДАТУ імені Дмитра Моторного (економічні науки). 2021. № 2 (44). С. 130-136
 • Портфоліо: Окремі наукові розробки автора стосовно реструктуризації підприємств використані Департаментом агропромислового розвитку екології та природних ресурсів Вінницької ОДА в частині практичного обґрунтування здійснення реструктуризації на переробних підприємствах АПК (довідка № 01-01-29/807 від 20.04.2016 р.); ПрАТ «СК «Провідна» при вдосконаленні механізмів страхування фінансових ризиків переробних підприємств (довідка № 0201/10-88 від 25.11.2015 р.); у Вінницькому національному аграрному університеті при викладанні дисциплін «Методологія та організація наукових досліджень», «Менеджмент організацій», «Управління інноваціями» та «Стратегічне управління» (довідка № 12-48-1197 від 31.05.2016 р.); в практичній діяльності ТОВ «Літинський молочний завод» при формуванні конкурентних переваг молочної продукції (довідка № 1927 від 16.12.2019 р.) та Іллінецькою міською радою при розробці перспективного плану розвитку енергетичних кооперативів з метою підвищення енергетичної та екологічної безпеки сільських територіальних громад, орієнтований на створення малих переробних підприємств АПК з переробки сільськогосподарської продукції на біодизель та шрот з подальшим використанням учасниками кооперативів у виробничих потребах населення Іллінецької ОТГ (довідка № 72 від 20.11.2020 р.).
 • Наукових публікацій: 70
 • Розроблені НМКД
 • Хобі: Подорожі
 • Персональний сайт у "Спільноті ВНАУ"
 • Контакти: e050122015@gmail.com JID, email - goncharuk@vsau.vin.ua
 • Відвідувань персонального кабінету: не зафіксовано

головна intranet   головна internet