Кафедра Технологічних процесів та обладнання переробних і харчових виробництв


  ГОЛОВНА   |   СКЛАД  |   ДИСЦИПЛІНИ   |   НАУКОВІ І МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ  |   ІСТОРІЯ  |

    ІСТОРІЯ СТВОРЕННЯ КАФЕДРИ

КОНТАКТИ
Завідувач кафедри
д.т.н., професор Севостьянов Іван Вячеславович
Тел.: (0432)57-44-94,
дод. 337

Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg
E-mail: pobl@vsau.org
Кафедра заснована у 1991 р. і до грудня 1997 р. носила назву "Кафедра загальнотехнічних дисциплін". До складу кафедри входили: два професора, шість доцентів, два старших викладачі і два асистенти. З усіх основних дисциплін, що викладаються на кафедрі, випущено навчальні підручники з грифом відповідних міністерств, а також видано 6 типових навчальних програм з дисциплін: "Обладнання для переробки продуктів тваринництва"; "Інженерна графіка"; "Нарисна геометрія та креслення".
З 1997 р. назву змінено і кафедра називається: автоматизації та комплексної механізації технологічних процесів ім. П.С. Берника .
Кафедру заснував та до листопада 2007 р. очолював д.т.н., професор, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки - Берник Павло Степанович, який створив відому в нашій країні та за кордоном Вінницьку наукову школу з використання вібрацій у технологічних процесах та став засновником і першим головним редактором Всеукраїнського науково-технічного журналу "Вібрації в техніці та технологіях". З листопада 2007 по грудень 2016 р. кафедру очолював д.т.н., професор Паламарчук Ігор Павлович. З грудня 2016 р. кафедру очолив к.т.н., доцент Янович Віталій Петрович.
Протягом свого існування кафедра стала ініціатором та організатором шести міжнародних, двух міжвузівських та 10 внутрішньовузівських науково-технічних та навчально-педагогічних конференцій.
Серед наукових напрямків діяльності кафедри можна відзначити: дослідження вібраційних ефектів та створення на їх основі енергоощадних технологічних процесів і машин для переробних і харчових виробництв, сільськогосподарського машинобудування в галузях АПК.
Викладачами кафедри розроблено 28 експериментально-промислових машин для реалізації таких операцій, як оздоблювально-зачисна та зміцнювальна обробка металоконструкцій; сушіння, перемішування та змішування компонентів с.-г. сировини; обжарювання та інша теплофізична обробка поверхні продукції; різання та дроблення сировини.
Дані конструкції відзначають інтенсивність обробки, що здійснюється в умовах вібраційного технологічного поля; енергоощадність технологій, низька пошкоджуваність оброблюваної продукції; досконалість приводних органів за критеріями енергетичних, амплітудно-частотних характеристик та компактності конструкції.
Тому біля 17 з даних машин пройшли успішну апробацію та були впроваджені у виробництвах АПК, зокрема, на птахорадгоспі "Тульчинський", Корделівському комбікормовому заводі, ДП "Концерн Хлібпром", ВАТ "Літинський м`ясокомбінат", ДП "Форт", Вінницькому інструментальному заводі.
Кафедра є випусковою зі спеціальності 05050313 "Обладнання переробних і харчових виробництв", яка ліцензована за освітньо-кваліфікаційними рівнями "бакалавр", "спеціаліст", "магістр".
За участю співробітників кафедри створено три науково-дослідних лабораторії з автоматизації технологічних процесів для переробки с.-г. продукції. Щорічно виконується держбюджетна науково-дослідна робота за тематикою: "Розробка та впровадження вібраційних технологічних машин у галузях виробництва та переробки сільськогосподарської продукції". За період діяльності даної лабораторії розроблено 28 вібраційних технологічних машин, з яких 14 впроваджено та три пройшли промислові випробування в умовах сільськогосподарського промислового виробництва; проведено 6 Міжнародних науково-технічних конференцій з питань розробки та впровадження вібраційних технологій та машин (1992, 1994, 1998, 2002, 2005, 2009 рр.), Всеукраїнська конференція "Сучасні педагогічні технології у вищій школі" у 1995 р.; Міжнародна науково-практична конференція "Проблемы и перспективы создания свеклоуборочной техники" у 1997р. і "Стан та перспективи розвитку сучасних технологій і обладнання переробних і харчових виробництв" у 2004 р. На кафедрі регулярно видається Всеукраїнський журнал "Вібрації в техніці та технологіях" та фаховий журнал "Техніка, енергетика, транспорт АПК". За результатами науково-дослідної роботи викладачів кафедри підготовлено та захищено дві докторських та 10 кандидатських дисертацій.
На кафедрі на теперішній час функціонує наукова школа, що заснована д.т.н., професором, заслуженим діячем науки і техніки, лауреатом Державної премії України в галузі науки і техніки Берником Павлом Степановичем.
Успішну роботу вказаної наукової школи забезпечує створена на базі кафедри редакція Всеукраїнського наукового журналу "Вібрації в техніці та технологіях" та функціонування при безпосередній участі провідних викладачів кафедри спеціалізованої вченої ради зі спеціальності "Машини та засоби механізації сільськогосподарського виробництва".

головна intranet   головна internet