Кафедра Технологічних процесів та обладнання переробних і харчових виробництв


  ГОЛОВНА   |   СКЛАД  |   ДИСЦИПЛІНИ   |   НАУКОВІ І МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ  |   ІСТОРІЯ  |

    Берник Ірина Миколаївна

КОНТАКТИ
Завідувач кафедри
д.т.н., професор Севостьянов Іван Вячеславович
Тел.: (0432)57-44-94,
дод. 337

Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg
E-mail: pobl@vsau.org
Фото
 • Біографічні дані: -1977 рік, Херсонська обл.,
  Вінницький державний сільськогоподарський інститут
  д.т.н., доцент
 • Науковий напрямок: - використання ультразвукових кавітаційних технологій у технологічних процесах харчових виробництв
 • Портфоліо: Автор близько 130 робіт, з них 65 наукового та 63 навчально-методичного характеру. Співавтор 3 навчальних посібників рекомендованих МОН України як навчальні посібники для студентів вищих навчальних закладів.
  Проектування технологічних процесів та підприємств для переробки і зберігання сільськогосподарської продукції. Частина 1. Навчальний посібник для студентів спеціальності 8.090221 «Обладнання переробних і харчових виробництв» / Бандура В.М., Гунько І.В., Паламарчук І.П., Фіалковська Л.В., Берник І.М. / Навчальний посібник / лист №1/11–10304 від 04.11.11 р. – ВНАУ, 2011. – 350 c.
  Курсове та дипломне проектування технологічних процесів та підприємств для переробки і зберігання сільськогосподарської продукції. Частина 2. Навчальний посібник для студентів спеціальності 8.090221 «Обладнання переробних і харчових виробництв» / Бандура В.М., Гунько І.В., Паламарчук І.П., Фіалковська Л.В., Берник І.М. / Навчальний посібник / лист №1/11–9708 від 18.10.11 р. – ВНАУ, 2011. – 360 c.
  Основи проектування і конструювання машин та обладнання переробних виробництв / Назаренко І.І., Берник І.М. / лист №1/11–14407 від 12.09.12 р. – К.: Аграр Медіа Груп, 2013. – 544 c.


 • Наукових публікацій: 67
 • Розроблені НМКД
 • Хобі: Плавання, шашки
 • Персональний сайт у "Спільноті ВНАУ"
 • Контакти: kafedraxti@ukr.net JID, email - bernik@vsau.vin.ua
 • Відвідувань персонального кабінету: не зафіксовано

головна intranet   головна internet