Кафедра Бухгалтерського обліку


  ГОЛОВНА   |   СКЛАД  |   ДИСЦИПЛІНИ   |   НАУКОВІ І МЕТОДИЧНІ ПРАЦІ  |   ІСТОРІЯ  |

    Правдюк Наталія Леонідівна

КОНТАКТИЗавідувач кафедри
д.е.н.,проф.
Правдюк Наталія Леонідівна


☎ тел.кафедри: 43-72-30 (комутатор),
347 (кафедра бухгалтерського обліку ),
221 (Завідувач кафедри бухгалтерського обліку)


➤ Закріплені аудиторії за кафедрою:
1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207

Система 'Сократ': http://socrates.vsau.org
Офіц. сайт: http://vsau.org, http://vsau.edu.ua
Спільнота ВНАУ: http://socrates.vsau.org/elgg
Фото
 • Біографічні дані: 1961 р.н., с.м.т. Брацлав,Брацлавська ЗОШ № 1(1979),Брацлавський сільськогосподарський технікум(1984),Українська сільськогосподарська академія(1988), аспірантура Інституту аграрної економікм(м.Київ, 1995р) завідувач кафедри організації обліку та звітності,д.е.н, професор


 • Науковий напрямок: Економіка і підприємництво. Облік та його організація.
  Тема кандидатської дисертації «Облік реалізації та фінансових результатів на сільськогосподарських підприємствах». Спеціальність – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит, 1995 р., Інститут аграрної економіки УААН м.Київ.
  Тема докторської дисертації
  «Фінансовий облік в агропромисловому виробництві: теорія, методологія, практика»; спеціальність – бухгалтерський облік, аналіз та аудит; 2006 р., ННЦ «Інститут аграрної економіки»,м.Київ
  152 публікації, з них 69 – наукового характеру, 73 - навчально- методичного характеру

 • Портфоліо: Голова регіонального відділення Федерації аудиторів , бухгалтерів і фінансистів АПК України (2004 р) та голова регіонального відділення Методичної ради з питань обліку і фінансів агропромислового виробництва Міністерства аграрної політики України (2007 р.)
  член Федерації аудиторів , бухгалтерів і фінансистів АПК України
  Членство у спеціалізованих радах: Член спеціалізованої ради К. 26.350.02 у Національному науковому центрі «Інститут аграрної економіки» по захисту дисертацій
  - Відмінник аграрної освіти та науки III ступеня.
  - Відмінник аграрної освіти та науки II ступеня.
  Участь у міжнародних програмах, проектах:
  - Tacis European Unions Programme EDUK 9301 Support to Re-trening and Re-employment of Ex-military Officers sn tne Republic of Ukraine
  - International Programs : Successful Completion of Extension Education Development Training : A program for Ukrainian Fakulty
 • Наукових публікацій: 58
 • Розроблені НМКД
 • Хобі: дизайн
 • Персональний сайт у "Спільноті ВНАУ"
 • Контакти: сайт в спільноті ВНАУ JID, email - pravduk@vsau.vin.ua
 • Відвідувань персонального кабінету: не зафіксовано

головна intranet   головна internet