фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 101

Екологія

Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 101

Екологія