фахового вступного випробування для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 281

Публічне управління та адміністрування

Програма фахового вступного випробування для здобуття ступеня бакалавра на основі освітньо-кваліфікаційного рівня «Молодший спеціаліст» за спеціальністю 281

Публічне управління та адміністрування