Відбулися зміни до положення

«Про порядок оцінювання знань здобувачів вищої освіти у Вінницькому національному аграрному університеті».

Переглянути