Робоча програма навчальної дисципліни. Структура та зміст.

Презентація Навчально-методичний семінар

Проектування технологічних процесів в рослинництві

Загальнi мікологія