Детальніше...

Детальніше...

АСУ Деканат автоматизує роботу викладача, кафедри, деканатів та інститутів, здійснює моніторинг успішності студентів за модулями, заліками та іспитами. В системі формуються персональні справи студентів та електронні залікові книжки.

Browse Laptops »

Детальніше...

 

Детальніше...