Метеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції  молодих  науковців  «Проблеми  економічного,  облікового, контрольного і аналітичного забезпечення управління підприємством», що відбулась 14-15 квітня  розміщено у репозиторії ВНАУ.

Електронний ресурс - http://socrates.vsau.org/method/getfile.php/10616.pdf