Звіт

про науково-методичний семінар

"Сучасні підходи до формування змісту освіти та технологій навчання у вищій школі"

5 жовтня 2016 року о 14-40 в ауд. 2220 у ВНАУ відбувся науково-методичний семінар "Сучасні підходи до формування змісту освіти та технологій навчання у вищій школі", у якому взяло участь 87 викладачів.

 Мета семінару - підвищення якості навчально-виховного процесу, посилення теоретичної і практичної педагогічної підготовки молодих викладачів, зростання рівня їхньої психолого-педагогічної майстерності, ознайомлення з передовим педагогічним досвідом.

Семінар проводили викладачі кафедри математики, фізики та комп`ютерних технологій: Джеджула О.М., Левчук О.В., Смілянець О.Г. та Бурдейна Л.І.

 З вступним словом до присутніх звернулась завідувач кафедрою, професор, доктор педагогічних наук Джеджула О.М.

У процесі обговорення учасники розглядали питання змісту вищої освіти, компетентнісного підходу у підготовці фахівців, надали методичні рекомендації до підготовки і проведення лекційних, семінарських, лабораторних та практичних занять. Обговорено основні вимоги до практичних та семінарських занять:

  1. Відповідність змісту занять нормативним документам
  2. Підготовленість студентів та викладача до проведення семінарських занять
  3. Дотримання раціональної структури
  4. Добір оптимальних форм
  5. Професійна спрямованість
  6. Використання наукових методів і положень науки
  7. Зв’язок змісту з теоретичним матеріалом
  8. Наявність, висновків до кожного питання
  9. Стиль викладача, загальна культура роботи
  10. Забезпеченість семінарських занять дидактично-методичними матеріалами, пакетами візуального супроводження, використання технічних засобів навчання.

Теоретичні положення супроводжувалися системою слайдів та ілюструвалися яскравими прикладами.

Викладачі-початківці мали змогу пройти тренінг з визначення свого рівня креативності. Доповідач продемонстрував окремі дидактичні матеріали розміщені в системі “Сократ”: електронний посібник, методичні вказівки, робочу програму дисципліни «Вища математика», систему тестового контролю «Тест-майстер».

 

Учасники семінару високо оцінили якість представленого матеріалу та корисність для використання у педагогічній діяльності. 

 


 

РЕЗОЛЮЦІЯ

 

науково-методичний семінар

«Сучасні підходи до формування змісту освіти та технологій навчання у вищій школі»

 

У Вінницькому національному аграрному університеті 5 жовтня 2016 року відбувся науково-методичний семінар «Сучасні підходи до формування змісту освіти та технологій навчання у вищій школі».

У роботі науково-методичного семінару взяло участь 87 викладачів

Мета семінару - підвищення якості навчально-виховного процесу, посилення теоретичної і практичної педагогічної підготовки молодих викладачів, зростання рівня їхньої психолого-педагогічної майстерності, ознайомлення з передовим педагогічним досвідом.

Семінар проводили викладачі кафедри математики, фізики та комп`ютерних технологій: Джеджула О.М., Левчук О.В., Смілянець О.Г. та Бурдейна Л.І.

Конференцію відкрила завідувач кафедрою, професор, доктор педагогічних наук Джеджула О.М.

Відзначено, що побудова змісту освіти має відбуватись на основі: Конституції України, законах України «Про освіту», «Про вищу освіту», «про державне регулювання у сфері трансферу технологій»; Державних освітніх стандартів; на основі наукових підходів (компетентнісний, системний, інтегративний, особистісний, діяльнісний та ін.) та дидактичних принципів (принцип урахування соціальних умов і потреб суспільства; принцип відповідності змісту освіти цілям обраної моделі освіти; принцип структурної єдності  змісту освіти на міжпредметному рівні; принцип єдності змістової  і процесуально-діяльнісної сторін навчання; принцип доступності й природодоцільності змісту освіти. Найбільш загальним принципом відбору змісту освіти є співвідношення суспільно значущих цінностей, знань, способів діяльності з реалізацією права студента на вибір взаємозамінної різноманітності предметного змісту.  З урахуванням новітніх досягнень у науці та розвитку сучасних технологій.

У процесі обговорення учасники розглядали питання змісту вищої освіти, компетентнісного підходу у підготовці фахівців, обговорили методичні рекомендації до підготовки і проведення лекційних, семінарських, лабораторних та практичних занять. Викладачі-початківці мали змогу пройти тренінг з визначення свого рівня креативності.

Учасники конференції високо оцінили якість представленого матеріалу та корисність для використання у педагогічній діяльності.

Теоретичні положення супроводжувалися системою слайдів та ілюструвалися яскравими прикладами. Доповідачі  демонстрували окремі дидактичні матеріали та тести ля оцінювання знань студентів які розміщені в системі «Сократ».

За підсумками проведення пленарного засідання та круглого столу учасники семінару постановили:

визначити проблему сучасних підходів до формування змісту освіти багатомірною, комплексною та необхідною для молодих викладачів;

констатувати потребу в регулярних обговореннях сучасних технологій навчання у вищій школі серед викладачів аграрних вузів;

засвідчити активну участь у обговоренні питань семінару молодих викладачів.

рекомендувати:

 

З метою якості освіти в вищих аграрних навчальних закладах запроваджувати концептуальні основи формування змісту освіти з урахуванням  сучасних інформаційних  технологій навчання у вищій школі та особливостями аграрного сектору нашого регіону