Факультети:

Економіки

 ТВіППТ та Ветеринарії

Обіку та аудиту

Менеджменту та права

Інженерно-технологічний

Агрономії та лісівництва