Спеціальність: Маркетинг (заочн.)
Семестр: 4
Предмет: Іноземна мова професійного спрямування

Фото
Викладач:
Волошина Оксана Володимирівна
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
16158 Іноземна мова професійного спрямування. Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня денної форми навчання галузі знань 07 «Управління і ад Тимощук Н.М., Довгань Л.І. 49
  презентація 1
22535 Іноземна мова (німецька). Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів-аграріїв денної та заочної форм навчання " Манжос Е.О., Волошина О.В. 49
36966 English grammar Verba L.G. 118
  презентація 2
20176 Ділова іноземна мова. Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів денної та заочної форм навчання (ОКР Бакалавр та магістр). Манжос Е.О., Волошина О.В. 17
36959 English for Future Managers Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів (ОКР Бакалавр та магістр) спеціальностей 073 (Менеджмент) та 074 (Публічне управління і адміністрування) Волошина О.В., Манжос Е.О., Гаврилюк Н.М. 18
  презентація 3
22475 Ділова іноземна мова. Методичні вказівки до практичних занять для здобувачів вищої освіти другого (магістерського) рівня денної форми навчання галузі знань галузі знань 07 «Управління та адміні Тимощук Н.М., Бойко Ю.В. 30
  презентація 4
21994 Medico-recreational tourism and its modern aspects of development = Медико-рекреаційний туризм та його сучасні аспекти розвитку Ivashchenko A. V., Dudorova L. Yu., Karyagin Y. O., Marchenko O. Y., Voloshyna O. V. 547
44751 Література Волошина О.В. 22
  презентація 5
44755 Презентація дисципліни ІМПС Волошина О.В. 6
  Робоча програма навчальної дисципліни "ІМСП", Маркетинг, 2 курс

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1Deutsche_Testen_2019.60/2
2ІМПС ПУА МОА. 2 курс.0/0

Література в бібліотеці університету (10 найменувань)

Докладно