Спеціальність: Фінанси, банківська справа та страхування (заочн.)
Семестр: 2
Предмет: Вища математика

Фото
Викладач:
Шевчук Олександр Федорович
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
12677 Вища математика. Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи здобувачів першого (бакалаврського) освітнього рівня галузі знань 05 «Соціальні та поведін Найко Д.А., Шевчук О.Ф. 667
15114 Вища математика. Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентів освітнього рівня бакалавр галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, 07 Упр Найко Д.А., Шевчук О.Ф. 19
26566 Вища математика. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адміністрування Шевчук О.Ф. 102
877 Екзаменаційні питання з ВИЩОЇ МАТЕМАТИКИ Найко Д.А., Шевчук О.Ф. 48
41534 Вища математика. Робоча програма ФБС Шевчук О.Ф. 109

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1Тренувальний тест. Семестр ІІ..0/0
2Вища математика. Екзамен.0/0
3Вища математика. Колоквіум. Семестр ІІ.0/0

Література в бібліотеці університету (128 найменувань)

Докладно