Спеціальність: Підприємництво, торгівля та біржова діяльність (заочн.)
Семестр: 1
Предмет: Вища математика

Фото
Викладач:
Новицька Людмила Іванівна
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
27160 Вища математика Розділ Аналітична геометрія 13
27161 Вища математика Розділ Диференціальне та інтегральне числення 8
27162 Вища математика Розділ Диференціальні рівняння 2
27156 Вища математика Розділ Диференціальне та інтегральне числення 6
27158 Лекції Вища математика Розділ Лінійна алгебра 13
27159 Вища математика Розділ Векторна алгебра 12
51624 Вища математика. Програма нормативної навчальної дисципліни для студентів денної та заочної форми навчання першого (бакалаврського) рівня освіти, галузі знань 07 «Управління та адмініструв Шевчук О.Ф. 2
28039 Вища математика. Методичні вказівки для проведення практичних занять та організації самостійної роботи студентів освітнього рівня бакалавр галузі знань 05 Соціальні та поведінкові науки, 07 Найко Д.А., Шевчук О.Ф. 10

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1Вища математика. Матриці. 0/0
2Вища математика. Пряма на площині.0/0
32020. І семестр.0/0

Література в бібліотеці університету (128 найменувань)

Докладно