Спеціальність:
Семестр:
Предмет:

Фото
Викладач:
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
8276 Збірник тестів для проведення аудиторного тестування та тестового контролю залишкових знань з дисциплін ”Геодезія”, “Геодезія та землевпорядкування” для ОКР 6.090103 “Лісове і садово-паркове гос Цицюра Я. Г. 50
8280 Геодезія з основами землевпорядкування. Конспект лекцій для студентів спеціальності 6.090101 «Агрономія», 6.090103 “Лісове і садово-паркове господарство” денної та заочної форм навчання. Цицюра Я. Г., 117
9101 Практикум з дисциплін “Геодезія”, “Геодезія та землевпорядкування” для студентів спеціальностей 6.090103 “Лісове і садово-паркове господарство” та 6.090101 «Агрономія» денної та заочної форм нав Цицюра Я.Г. 370
9883 Іллюстрований словник-довідник з дисциплін “Геодезія”, “Геодезія та землевпорядкування” для студентів денної та заочної форм навчання напрямку підготовки 6.090101 «Агрономія» та 6.090103 “Лісове Цицюра Я.Г. 79
20209 Геодезія.Конспект лекцій з дисципліни для студентів першого бакалаврського освітнього ступеня денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 – "Агр Цицюра Я.Г. 143
25347 Геодезія. Методичні рекомендації з дисципліни для виконання практичних робіт cтудентами першого бакалаврського освітнього ступеня денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісів Цицюра Я.Г. 112
25348 Геодезія. Методичні рекомендації з дисципліни для організації самостійної роботи та тестового контролю знань cтудентів першого бакалаврського освітнього ступеня денної та заочної форми навчання Цицюра Я.Г. 24
25350 Геодезія. Навчальна програма з дисципліни для студентів першого бакалаврського освітнього ступеня денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 – «Агра Цицюра Я.Г. 18
32070 Геодезія. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 20 «Аграрні науки та про Цицюра Я.Г. 24
27806 Питання до першої атестації з дисципліни Цицюра Я.Г. 48
27807 Питання до другої атестації з дисципліни Цицюра Я.Г. 15
27808 Екзаменаційні питання з дисципліни Цицюра Я.Г. 15
27809 Геодезія з основами землевпорядкування Олійник Л.М. 51
27810 Геодезія Романчук С.В. 34
27811 Топографія з основами картографії Ратушняк С.П. 31
27812 Геодезія. Частина 1 Амврахова В.А. 77
27813 Геодезія. Частина 2 Амврахова В.А. 29
27815 Основи геодезії Шемякін М.В. 24
27818 Основи геодезії Алексеєнко М.В. 18
27819 Інженерна геодезія Зуска А.В. 13
27820 Вища геодезія Тадєєв О.А. 4
27821 Інженерна геодезія. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт Зуска А.В. 47
27822 Основи вищої геодезії Літнарович Р.М. 7
27823 Електронні геодезичні прилади Євдокімов А.А. 11
27824 Геодезичні прилади Літнарович Р.М. 7
27825 Геодезичні прилади Шевченко Т.Г. 6
27826 Геодезичні прилади Літнарович Р.М., Боровий М.В. 4
27827 Супутникова геодезія Шумаков Ф.Т. 6
27828 Супутникова геодезія Черняга П.Г і ін. 4
27829 Фотограмметрія Дорожинський О.Л. 4
27830 Фтограмметрія та дистанційне зондування Толстохатько В.А., Пеньков В.О. 2
27831 Картографія з основами топографії. Частина I. Топографія Хаєцький Г.С., Стефанков Л.І. 18
27832 Військова топографія А.М. Кривошеєв, А.І. Приходько, В.М. Петренко, Р.В.Сергієнко 7
27833 Умовні знаки до топографічних карт 16
36468 Книгозабезпеченість дисципліни Геодезія 4
71789 Геодезія Презентація практичного заняття 1 (оновлене) Цицюра Я.Г. 86
71790 Геодезія Презентація практичного заняття 2 (оновлена) Цицюра Я.Г. 83
71791 Геодезія Презентація практичного заняття 3 (оновлена) Цицюра Я.Г. 117
71792 Геодезія Презентація практичного заняття 4 (оновлена) Цицюра Я.Г. 85
71793 Геодезія Презентація практичного заняття 5 (оновлена) Цицюра Я.Г. 91
71794 Геодезія Презентація практичного заняття 6 (оновлена) Цицюра Я.Г. 82
71795 Геодезія Презентація практичного заняття 7 (оновлена) Цицюра Я.Г. 114
71796 Геодезія Презентація практичного заняття 8 (оновлена) Цицюра Я.Г. 87
71797 Геодезія Презентація практичного заняття 9 (оновлена) Цицюра Я.Г. 57
71798 Геодезія Презентація практичного заняття 10 (оновлена) Цицюра Я.Г. 66
71799 Геодезія Презентація практичного заняття 11 (оновлена) Цицюра Я.Г. 63
71800 Геодезія Презентація практичного заняття 12 (оновлена) Цицюра Я.Г. 54
71774 Лекційний курс з геодезії (оновлений) Цицюра Я.Г. 11
71775 Курс практичних з геодезії (оновлений) Цицюра Я.Г. 8
71776 Геодезія Презентація лекції 1 (оновлена) Цицюра Я.Г. 69
71777 Геодезія Презентація лекції 2 (оновлена) Цицюра Я.Г. 55
71778 Геодезія Презентація лекції 3 (оновлена) Цицюра Я.Г. 87
71779 Геодезія Презентація лекції 4 (оновлена) Цицюра Я.Г. 95
71780 Геодезія Презентація лекції 5 (оновлена) Цицюра Я.Г. 87
71781 Геодезія Презентація лекції 6 (оновлена) Цицюра Я.Г. 73
71782 Геодезія Презентація лекції 7 (оновлена) Цицюра Я.Г. 80
71783 Геодезія Презентація лекції 8 (оновлена) Цицюра Я.Г. 54
71784 Геодезія Презентація лекції 9 (оновлена) Цицюра Я.Г. 64
71785 Геодезія Презентація лекції 10 (оновлена) Цицюра Я.Г. 56
71786 Геодезія Презентація лекції 11 (оновлена) Цицюра Я.Г. 74
71787 Геодезія Презентація лекції 12 (оновлена) Цицюра Я.Г. 50
71788 Геодезія Презентація лекції 13 (оновлена) Цицюра Я.Г. 43
92155 Cилабус з дисципліни Геодезія на 2023-2024 н р Спеціальність 206 Садово-паркове господарство Цицюра Я.Г. 1
92159 Робоча програма з дисципліни Геодезія на 2023-2024 н р Спеціальність 206 Садово-паркове господартво Цицюра Я.Г. 0

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1Геодезія. Заліковий тест. Оновлений.186/6
2Геодезія та землевпорядкування у лісівництві. Загальний тест.0/0

Гіперпосилання

1Основні поняття геодезії 26
2Геодезія Вікіпідручник 8
3Держгеокадастр: геодезія та картографія 5
4Онлайн література з геодезії 8
5Книги та підручники Інституту геодезії 8
6Література з дисципліни
7Відеоуроки з геодезі 7
8Література для геодезистів 1
9Віртуальний кабінет викладача геодезії 6
10Електронний каталог літератури з дисципліни
11Каталог геодезичних приладів 1
12Електронні геодезичні прилади 1
13Сучасні геодезичні прилади та польові геодезичні роботи 3
14Лазерні геодезичні прилади
15Геодезичні прилади та ніструменти 1
16Закон України "Про затвердження Інструкції з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 (ГКНТА-2.04-02-98)"
17Інструкція по нівелюванню
18МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт, навчальної геодезичної практики і курсового проектування за темою « Нівелювання ІІІ, ІV класів » з дисципліни « ГЕОДЕЗІЯ » 25
19Інструкція з обстеження та оновлення пунктів Державної геодезичної мережі України 1
20Інструкції по електронних нівелірах 1
21Способи геометричного нівелювання
22Визначення точності нівелювання
23ДКІНП 03-010-02 Інструкція по нивелюванню I, II, III и IV класів
24Інструкція по нівелюванню ІІ класу
25Нормативно-правові акти в сфері геодезії та картографії Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 (ГКНТА-2.04-02-98)
26Складання плану та обробка плану теодолітного знімання 1
27Теодолітна зйомка. Польові та камеральні роботи. 1
28Тахеометричне знімання 2
29Теодолітна зйомка 4
30Методичні вказівки до навчальної геодезичної практики
31Тахеометричне знімання в масштабі 1:2 000 – 1:500 1
32ГІС 4
33Вимоги інструкції до мережі згущення 1
34Схеми побудови теодолітних мереж
35Теодолітні ходи 2
36Теодолітна зйомка місцевості 4
37Обробка матеріалів теодолітного знімання
38Зразок топографічного плану
39Бусольне знімання 4
40Хід бусольної зйомки місцевості
41Знімання місцевості
42Знімання бусольне 5
43Лекції по інженерній геодезії
44Основи геодезії
45Топографічні вимірювання 2
46Геодезичні вимірювання на земній поверхні 1
47СПОСОБИ ВИЗНАЧЕННЯ КООРДИНАТ І ВИСОТ ТОЧОК, ЩО ПРИВ’ЯЗУЮТЬСЯ 3
48Визначення магнітного азимута
49План бусольного знімання 5
50ТОПОГРАФІЯ З ОСНОВАМИ КАРТОГРАФІЇ
51Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання лабораторних робіт для студентів за напрямком підготовки 6.090103 Лісове та садово-паркове господарство 20
52Мензульне знімання 1
53Мензульне знімання місцевості 2
54Каталог умовних знаків 3
55Нормативно-правові акти в сфері геодезії та картографії УМОВНІ ЗНАКИ для топографічної карти масштабу 1:10000