Спеціальність:
Семестр:
Предмет:

Фото
Викладач:
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
9883 Іллюстрований словник-довідник з дисциплін “Геодезія”, “Геодезія та землевпорядкування” для студентів денної та заочної форм навчання напрямку підготовки 6.090101 «Агрономія» та 6.090103 “Лісове Цицюра Я.Г. 79
8281 Земельний кадастр. Конспект лекцій для студентів спеціальності 6.090101 «Агрономія» денної та заочної форм навчання. Цицюра Я. Г., 140
8314 Практикум з дисциплін “Земельний кадастр”, “Землевпорядкування та земельний кадастр” для студентів спеціальності 6.090101 «Агрономія» денної та заочної форм навчання Цицюра Я.Г. 174
11007 Ілюстрований словник-довідник з дисципліни “Земельний кадастр”, для студентів денної та заочної форм навчання напрямку підготовки 6.090101 «Агрономія» Цицюра Я. Г. 24
27806 Питання до першої атестації з дисципліни Цицюра Я.Г. 48
20210 Земельний кадастр. Конспект лекцій з дисципліни для студентів першого бакалаврського освітнього ступеня денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва з галузі знань 20 – Цицюра Я.Г. 51
22372 Геодезія та земельний кадастр. Навчальна програма з дисципліни для студентів першого бакалаврського освітнього ступеня денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва з га Цицюра Я.Г. 38
27809 Геодезія з основами землевпорядкування Олійник Л.М. 51
22374 Геодезія та земельний кадастр. Конспект лекцій з дисципліни для студентів першого бакалаврського освітнього ступеня денної та заочної форми навчання факультету агрономії та лісівництва з галуз Цицюра Я.Г. 105
27810 Геодезія Романчук С.В. 34
22375 Геодезія та земельний кадастр. Методичні рекомендації з дисципліни до практичних робіт та організації самостійної роботи для студентів першого бакалаврського освітнього ступеня денної та заочн Цицюра Я.Г. 215
27811 Топографія з основами картографії Ратушняк С.П. 31
25349 Геодезія та земельний кадастр. Методичні рекомендації з дисципліни для організації самостійної роботи та тестового контролю знань cтудентів першого бакалаврського освітнього ступеня денної та Цицюра Я.Г. 47
27812 Геодезія. Частина 1 Амврахова В.А. 77
32071 Геодезія та земельний кадастр. Методичні вказівки до виконання практичних робіт для здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва денної та заочної форми навчання галузі знань 20 Цицюра Я.Г. 23
27813 Геодезія. Частина 2 Амврахова В.А. 29
27815 Основи геодезії Шемякін М.В. 24
27818 Основи геодезії Алексеєнко М.В. 18
27819 Інженерна геодезія Зуска А.В. 13
27820 Вища геодезія Тадєєв О.А. 4
27821 Інженерна геодезія. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт Зуска А.В. 47
27822 Основи вищої геодезії Літнарович Р.М. 7
27823 Електронні геодезичні прилади Євдокімов А.А. 11
27824 Геодезичні прилади Літнарович Р.М. 7
27825 Геодезичні прилади Шевченко Т.Г. 6
27826 Геодезичні прилади Літнарович Р.М., Боровий М.В. 4
27827 Супутникова геодезія Шумаков Ф.Т. 6
27828 Супутникова геодезія Черняга П.Г і ін. 4
27829 Фотограмметрія Дорожинський О.Л. 4
27830 Фтограмметрія та дистанційне зондування Толстохатько В.А., Пеньков В.О. 2
27831 Картографія з основами топографії. Частина I. Топографія Хаєцький Г.С., Стефанков Л.І. 18
27832 Військова топографія А.М. Кривошеєв, А.І. Приходько, В.М. Петренко, Р.В.Сергієнко 7
27833 Умовні знаки до топографічних карт 16
44518 Книгозабезпеченість дисципліни Геодезія та земельний кадастр Цицюра Я.Г. 6
44520 Питання до другої атестації Цицюра Я.Г. 17
44521 Перелік залікових питань з дисципліни Цицюра Я.Г. 17
44522 Презентація дисципліни Геодезія та земельний кадастр як вибіркової Цицюра Я.Г. 14
57247 Презентація до силабусу з дисципліни Геодезія та земельний кадастр Цицюра Я.Г. 12
71814 Геодезія та земельний кадастр Презентація лекції 7 (оновлена) Цицюра Я.Г. 153
71815 Геодезія та земельний кадастр Презентація лекції 8 (оновлена) Цицюра Я.Г. 162
71816 Геодезія та земельний кадастр Презентація лекції 9 (оновлена) Цицюра Я.Г. 152
71817 Геодезія та земельний кадастр Презентація лекції 10 (оновлена) Цицюра Я.Г. 132
71818 Геодезія та земельний кадастр Презентація лекції 11 (оновлена) Цицюра Я.Г. 127
71819 Геодезія та земельний кадастр Презентація лекції 12 (оновлена) Цицюра Я.Г. 102
71820 Геодезія та земельний кадастр Презентація лекції 13 (оновлена) Цицюра Я.Г. 91
71821 Геодезія та земельний кадастр Презентація практичного заняття 1 (оновлене) Цицюра Я.Г. 341
71822 Геодезія та земельний кадастр Презентація практичного заняття 2 (оновлена) Цицюра Я.Г. 259
71823 Геодезія та земельний кадастр Презентація практичного заняття 3 (оновлена) Цицюра Я.Г. 193
71824 Геодезія та земельний кадастр Презентація практичного заняття 4 (оновлена) Цицюра Я.Г. 167
71825 Геодезія та земельний кадастр Презентація практичного заняття 5 (оновлена) Цицюра Я.Г. 146
71826 Геодезія та земельний кадастр Презентація практичного заняття 6 (оновлена) Цицюра Я.Г. 129
71827 Геодезія та земельний кадастр Презентація практичного заняття 7 (оновлена) Цицюра Я.Г. 137
71828 Геодезія та земельний кадастр Презентація практичного заняття 8 (оновлена) Цицюра Я.Г. 129
71829 Геодезія та земельний кадастр Презентація практичного заняття 9 (оновлена) Цицюра Я.Г. 120
71830 Геодезія та земельний кадастр Презентація практичного заняття 10 (оновлена) Цицюра Я.Г. 108
71831 Геодезія та земельний кадастр Презентація практичного заняття 11 (оновлена) Цицюра Я.Г. 106
71832 Геодезія та земельний кадастр Презентація практичного заняття 12 (оновлена) Цицюра Я.Г. 82
71805 Лекційний курс з дисципліни Геодезія та земельний кадастр (оновлений) Цицюра Я.Г. 35
71807 Практичний курс з дисципліни Геодезія та земельний кадастр (оновлений) Цицюра Я.Г. 55
71808 Геодезія та земельний кадастр Презентація лекції 1 (оновлена) Цицюра Я.Г. 252
71809 Геодезія та земельний кадастр Презентація лекції 2 (оновлена) Цицюра Я.Г. 212
71810 Геодезія та земельний кадастр Презентація лекції 3 (оновлена) Цицюра Я.Г. 214
71811 Геодезія та земельний кадастр Презентація лекції 4 (оновлена) Цицюра Я.Г. 168
71812 Геодезія та земельний кадастр Презентація лекції 5 (оновлена) Цицюра Я.Г. 160
71813 Геодезія та земельний кадастр Презентація лекції 6 (оновлена) Цицюра Я.Г. 159
92166 Силабус з дисципліни Геодезія та земельний кадастр на 2023-2024 н р Спеціальність 201 Агрономія Цицюра Я.Г. 2
92174 Робоча програма з дисципліни Геодезія та земельний кадастр на 2023-2024 н р Спеціальність 201 Агрономія Цицюра Я.Г. 1

Тести до виконання курсу

Код. Назва тесту Пит./Вик.
1201-Агрономія. Геодезія та земельний кадастр. Заліковий тест.362/12

Гіперпосилання

1Основні поняття геодезії 26
2Геодезія Вікіпідручник 8
3Держгеокадастр: геодезія та картографія 5
4Онлайн література з геодезії 8
5Книги та підручники Інституту геодезії 8
6Література з дисципліни
7Відеоуроки з геодезі 7
8Література для геодезистів 1
9Віртуальний кабінет викладача геодезії 6
10Електронний каталог літератури з дисципліни
11Каталог геодезичних приладів 1
12Електронні геодезичні прилади 1
13Сучасні геодезичні прилади та польові геодезичні роботи 3
14Лазерні геодезичні прилади
15Геодезичні прилади та ніструменти 1
16Закон України "Про затвердження Інструкції з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 (ГКНТА-2.04-02-98)"
17Інструкція по нівелюванню
18МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ до виконання лабораторних робіт, навчальної геодезичної практики і курсового проектування за темою « Нівелювання ІІІ, ІV класів » з дисципліни « ГЕОДЕЗІЯ » 25
19Інструкція з обстеження та оновлення пунктів Державної геодезичної мережі України 1
20Інструкції по електронних нівелірах 1
21Способи геометричного нівелювання
22Визначення точності нівелювання
23ДКІНП 03-010-02 Інструкція по нивелюванню I, II, III и IV класів
24Інструкція по нівелюванню ІІ класу
25Нормативно-правові акти в сфері геодезії та картографії Інструкція з топографічного знімання у масштабах 1:5000, 1:2000, 1:1000 та 1:500 (ГКНТА-2.04-02-98)
26Складання плану та обробка плану теодолітного знімання 1
27Теодолітна зйомка. Польові та камеральні роботи. 1
28Тахеометричне знімання 2
29Теодолітна зйомка 4
30Методичні вказівки до навчальної геодезичної практики
31Тахеометричне знімання в масштабі 1:2 000 – 1:500 1
32ГІС 4
33Вимоги інструкції до мережі згущення 1
34Схеми побудови теодолітних мереж
35Теодолітні ходи 2
36Теодолітна зйомка місцевості 4
37Обробка матеріалів теодолітного знімання
38Зразок топографічного плану
39Бусольне знімання 4
40Хід бусольної зйомки місцевості
41Знімання місцевості
42Знімання бусольне 5
43Лекції по інженерній геодезії
44Основи геодезії
45Топографічні вимірювання 2
46Геодезичні вимірювання на земній поверхні 1
47СПОСОБИ ВИЗНАЧЕННЯ КООРДИНАТ І ВИСОТ ТОЧОК, ЩО ПРИВ’ЯЗУЮТЬСЯ 3
48Визначення магнітного азимута
49План бусольного знімання 5
50ТОПОГРАФІЯ З ОСНОВАМИ КАРТОГРАФІЇ
51Методичні вказівки до самостійної роботи та виконання лабораторних робіт для студентів за напрямком підготовки 6.090103 Лісове та садово-паркове господарство 20
52Мензульне знімання 1
53Мензульне знімання місцевості 2
54Каталог умовних знаків 3
55Нормативно-правові акти в сфері геодезії та картографії УМОВНІ ЗНАКИ для топографічної карти масштабу 1:10000
56Земельний кодекс України
57Публічна кадастрова карта