Спеціальність: Менеджмент організацій та адміністрування (заочн.)
Семестр: 6
Предмет: Управління персоналом

Фото
Викладач:
Березюк Сергій Володимирович
Список методичної літератури  

Код. Назва видання Автор(и) Рейт.
76157 Робоча програма навчальної дисципліни «Управління персоналом». МОА. 2022-2023н.р. Березюк С.В. 35
76311 Тема 1. Управління персоналом як навчальна дисципліна та наука. презентація Березюк С.В. 111
76315 Тема 2. Управління персоналом як соціальна система. презентація Березюк С.В. 73
76320 Тема 4. Сприятливий морально-психологічний клімат в колективі. презентація Березюк С.В. 71
76323 Тема 5. Аналіз якісного та кількісного складу працівників. презентація Березюк С.В. 66
76329 Тема 13. Форми та методи відбору і найму персоналу. презентація Березюк С.В. 21
77865 Тема 3. Сучасна кадрова політика підприємства. презентація Березюк С.В. 61
77986 СИЛАБУС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ «УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ». МОА. 2022-2023 н.р. Березюк С.В. 18
78040 Тема 6. Кадрове планування роботи з персоналом організації. презентація Березюк С.В. 62
78582 Тема 7. Сутність та види конфліктів в малих, середніх та великих групах. презентація Березюк С.В. 58
80205 Тема 9. Професійне зростання персоналу підприємства. презетація Березюк С.В. 35
80393 Тема 10. УПРАВЛІННЯ ДІЛОВОЮ КАР`ЄРОЮ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА. презентація Березюк С.В. 33
81036 Тема 11. МОТИВАЦІЯ ТА СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ. презентація Березюк С.В. 30
81715 Тема 12. Ефективність використання персоналу. презентація Березюк С.В. 22
82527 Тема 14. АТЕСТАЦІЯ ПРАЦІВНИКІВ ПІДПРИЄМСТВА. презентація Березюк С.В. 14
82638 Тема 15. СОЦІОНІКА В УПРАВЛІННІ ПЕРСОНАЛОМ. презентація Березюк С.В. 11
93036 Робоча програма "Управління персоналом". Спеціальність 073 Менеджмент. 2023 Березюк С.В. 1
93040 Силабус. "Управління персоналом". Спеціальність 073 Менеджмент. 2023 Березюк С.В. 1
92051 Управління персоналом. Методичні вказівки для проведення практичних занять для студентів денної форми навчання. Рівень вищої освіти перший (бакалаврський). Галузь знань 28 Публічне управлін Березюк С.В., Токарчук Д.М. 4
93641 Управління персоналом. Програма навчальної дисципліни. Рівень вищої освіти перший (бакалаврський). Галузь знань 28 Публічне управління та адміністрування, 07 Управління та адміністрування. Березюк С.В., Токарчук Д.М. 3

Література в бібліотеці університету (15 найменувань)

Докладно